Back to All Events

Witty Women: Mairi E Macleod, Maureen Macleod & Seonag Monk

  • Hillhead Library 348 Byres Road Glasgow, Scotland, G12 8AP United Kingdom (map)

Three literate and loquacious authors in conversation with Catriona Murray, BBC broadcaster and the newly appointed Chair of the Gaelic Books Council. Between them, Mairi E. MacLeod, Maureen Macleod and Seonag Monk have published novels, novellas, short story collections, young-adult books and a travelogue, not to mention countless scripts for Gaelic radio and television. All of which gives them a unique and undoubtedly humorous perspective on the world of Gaelic broadcasting, literature and culture.

 

Simultaneous translation will be available for this event making it accessible for non Gaelic speakers.

Triùir sgrìobhadairean briathrach, beachdail ann an còmhradh le Catrìona Mhoireach, craoladair agus Cathraiche ùr Chomhairle nan Leabhraichean. Eatorra, tha Màiri E. NicLeòid, Maureen NicLeòid agus Seonag Monk air nobhailean, nobhailean-goirid, sgeulachdan goirid, leabhraichean do dh’inbhich agus cunntas-siubhail fhoillseachadh, a bharrachd air iomadh sgriobtaichean airson rèidio agus telebhisean. Chan eil teagamh nach bi sealladh sònraichte, èibhinne aca air saoghal craoladh, litreachas agus cultar na Gàidhlig.

Earlier Event: September 23
Cailèideascop David Eyre
Later Event: September 23
Four crime writers in search of a plot